BEHANDELINGEN

Orthodontie

De algemeen tandarts is altijd de eerste die gebitsafwijkingen vaststelt en bespreekt met de patient (en diens ouders). Indien nodig verwijzen wij patiënten door naar een orthodontist met wie we op een regelmatige en goede basis samenwerken. Er werkt geen orthodontist in onze praktijk.